Duurzaam ondernemen

Mensen

Bij Delhaize letten we erop dat we voortdurend zorgen voor de mensen om ons heen. Zowel onze producenten, gemeenschappen en medewerkers volgen volgende aspecten op de voet:
  • Eerbiediging van de arbeidsomstandigheden
  • Het welzijn van onze medewerkers
  • Onze relatie met onze gemeenschappen

Naleving van de arbeidsomstandigheden in de volledige toeleveringsketen

Delhaize is niet alleen begaan met de kwaliteit van haar producten, maar ook met de manier waarop ze geteeld of geproduceerd zijn. Delhaize legt een hoge ethische standaard op en eist dezelfde standaard van haar leveranciers. Delhaize is ook begaan met de werkomstandigheden bij haar leveranciers. Alle leveranciers ondertekenen een charter dat in 2009 werd ingevoerd en waarin de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn opgenomen.

Ons charter is gebaseerd op de charter van het BSCI (Business Social Compliance Initiative), waarvan wij lid zijn, en het omvat de volgende onderwerpen:
  • Naleving van de wetgeving;
  • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen;
  • Verbod op discriminatie - De vergoedingsgraad - Het aantal werkuren;
  • Een gezonde en veilige werkplek - Verbod op kinderarbeid;
  • Verbod op dwangarbeid en disciplinaire maatregelen;
  • Respect voor het milieu;
  • Een transparant en ethisch managementsysteem, zonder corruptie.

Sinds 2014 controleren we de naleving van deze regels via sociale audits. Wij benoemen onafhankelijke auditors om fabrieken en groente- en fruitteeltbedrijven te bezoeken. Na elk (al dan niet aangekondigd) bezoek ontvangt Delhaize een verslag met de opmerkingen van de auditor. Op deze basis, en met de hulp van het BSCI, helpen wij onze leveranciers bij hun inspanningen om de werkomstandigheden te verbeteren.

Er wordt prioriteit gegeven aan fabrieken en alle boerderijen die actief zijn in landen die wij als risicovol beschouwen. Dit zijn voornamelijk landen buiten de Europese Unie.

Dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee, ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in de keten, dierenwelzijn of het milieu. We willen zo proactief mogelijk vraagstukken omtrent mensenrechten en milieu kunnen identificeren en aanpakken. Zo hebben we meer controle en kunnen we sneller veranderingen doorvoeren bij onze huismerk producten. Deze stappen gaan uit van een bestaand beleid van ons moederbedrijf Ahold Delhaize dat momenteel een global due diligence uitvoert bij alle merken. De resultaten hiervan zullen weldra bekend gemaakt worden.


Fairtrade voor een eerlijkere wereldhandel

Delhaize en Fairtrade zijn al meer dan 20 jaar partners. Delhaize was de eerste supermarkt die in 1999 Fairtrade-gecertificeerde koffie verkocht. Het doel? Bijdragen tot een eerlijkere handel en een beter leven bieden aan producenten in het Zuiden.

We zijn trots dat we het breedste assortiment Fairtrade-gecertifieerde producten mogen aanbieden, ongeveer 70, waardoor iedereen zijn keuze kan maken. De producten zijn herkenbaar aan de Fairtrade-labels. Delhaize biedt ook atypische Fairtrade producten aan zoals cashew noten, honing, wijn of oorstokjes.

Fairtrade-labels garanderen dat het product afkomstig is van producentencoöperaties of plantages in ontwikkelingslanden. Ze garanderen ook een eerlijke premie voor de producenten en de naleving van de internationale fairtradevoorwaarden. Door Fairtrade-gecertificeerde producten te kopen, draag je rechtstreeks bij aan de verbetering van het leven en de arbeidsomstandigheden van deze producenten.

Klik hier om ons assortiment van Fairtrade-gecertificeerde producten te ontdekken en hier om de verhalen van de producenten te lezen.

Welzijn van onze medewerkers

Als verantwoordelijke werkgever besteedt Delhaize bijzondere aandacht aan het welzijn van haar werknemers. Allereerst willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers hun werk veilig en zonder compromissen kunnen uitvoeren. We moedigen hen ook aan om beter te eten met gezonde alternatieven in onze restaurants, fruit op het werk en tips voor een meer evenwichtige voeding. Dankzij de organisatie van sportevenementen zoals de Delhaize Runs of de Lions Cup bewegen we en doen we samen meer aan sport. Door het aanbieden van bedrijfsfietsen en drinkbussen in onze faciliteiten dragen we allemaal bij aan de klimaatuitdagingen. Kortom, bij Delhaize, een betere voeding, een meer evenwichtige levensstijl en een gezondere toekomst.

En dat is niet alles! Want het is niet voldoende om beter te leven om je goed te voelen op jouw werk. Ook de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers speelt een belangrijke rol. Daarom bieden we een breed scala aan opleidings- en carrièremogelijkheden. We moedigen hen ook aan om samen met hun manager een ontwikkelingsplan uit te werken. Want de arbeidsmarkt verandert snel en we willen hen alle kansen bieden om nieuwe vaardigheden te verwerven.

Bij Delhaize willen we dat iedereen welkom is, of het nu gaat om klanten of medewerkers. Delhaize verbindt zich ertoe om elke burger gelijke kansen te bieden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en streeft ernaar om al haar werknemers boeiende, constructieve en lonende persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, ongeacht geslacht, etnische afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, leeftijd, mogelijke zwangerschap, nationale afkomst, of burgerlijke staat, handicap of enige andere wettelijk beschermde status. Alle leidinggevenden en andere werknemers zijn verplicht de toepasselijke wetgeving en de gedragsregels van de onderneming met betrekking tot gelijke kansen en non-discriminatie na te leven.

Hier vind je alle carrièremogelijkheden die wij aanbieden.

Relatie met onze gemeenschappen

Delhaize wil zich verbinden met de gemeenschappen die ze bedient en een deel uitmaken van hun leven. Door onze medewerkers te ondersteunen in onze gemeenschappen, bouwen we relaties met hen op en geven we tegelijkertijd betekenis aan het werk van onze medewerkers. Bovendien genieten de medewerkers van deze vrijwilligerservaringen omdat ze hiermee nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. En hun motivatie, arbeidsvoldoening en betrokkenheid bij het bedrijf kunnen vergroten.

Wij verbinden ons met en dragen bij aan de gemeenschappen die wij bedienen door persoonlijke en respectvolle relaties op te bouwen en hen onze tijd, vaardigheden en energie te bieden.

Zo organiseren we bijvoorbeeld GoodCook-workshops in samenwerking met GoodPlanet Belgium. Dit project wil kinderen op een ludieke manier kennis laten maken met gezond eten via lokale en seizoensgebonden groenten. Sinds 2017 organiseren we gezondheidsworkshops voor zo'n 20.120 schoolkinderen van 8 tot 12 jaar.

Zo zijn we ook al 10 jaar partner van Think Pink en organiseren we interne acties om Think Pink verder te ondersteunen. Hierdoor konden we 2860 euro inzamelen!

Daarnaast is Delhaize ook partner van een aantal sportfederaties – zoals het BOIC, de hockey- en gymnastiekfederatie om zo jong en oud aan te zetten tot bewegen en de allerbeste sporters kansen te geven door te breken op nationaal en internationaal niveau.

We moedigen onze medewerkers ook aan om deel te nemen aan River Cleanup en we organiseren verschillende activiteiten zoals de Lunch & Learns waarbij de bijdrage van iedere deelnemer naar verenigingen gaan die ons nauw aan het hart liggen.