compliance

Compliance @ Delhaize

Delhaize hecht veel waarde aan het ondernemen op een ethisch verantwoorde manier en in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving. 
Onze Ethische code formuleert 4 ethische principes die ons dagdagelijks werk weerspiegelen:

  • We respecteren elkaar
  • We houden ons aan de wet
  • We gedragen ons ethisch in al onze relaties
  • We durven onregelmatigheden te melden

Onze gezamenlijke toewijding tot deze ethische principes, stelt dat wij ieder individu, die op de hoogte is van een (mogelijke) onregelmatigheid, inbreuk en/of overtreding aanmoedigen om dit kenbaar te maken. Om dit kracht bij te stellen, biedt Delhaize daarom een intern meldingskanaal (de Speak Up lijn) aan waarlangs informatie, waaronder redelijke vermoedens, over (mogelijke) onregelmatigheden, inbreuken en/of overtredingen gemeld kunnen worden of hieromtrent aanvullende advies of bijstand verkregen kunnen worden.

Documenten te raadplegen:

Bescherming van klokkenluiders – meldingskanalen Delhaize (Speak Up)
Meldingskanaal
Ethische code

Contact:
compliance@delhaize.be 

Datalek melden

Een datalek treedt op wanneer persoonsgegevens per ongeluk of onrechtmatig worden blootgesteld, verloren of onbeschikbaar gemaakt (al dan niet definitief), waardoor de vertrouwelijkheid, integriteit of veiligheid van die gegevens in het gedrang komt. Een datalek bij Delhaize kan bijvoorbeeld verloren superpluspunten betreffen of vouchers bij een partner die u zelf niet gevraagd heeft.

Wenst u graag een datalek, te melden? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

 

Komt het formulier niet tevoorschijn? Gelieve je adblocker uit te schakelen en de cookies van Delhaize te aanvaarden of klik hier.