Duurzaam ondernemen

Context

Ons doel is om wat we doen op sociaal niveau en op vlak van milieu, continu te verbeteren en om tegelijkertijd economisch te groeien. Volgens onze visie draagt oog voor duurzaamheid bij tot de economische prestaties van ons bedrijf. Ontdek hier:
  • Onze strategie voor duurzame ontwikkeling
  • Onze verantwoordelijkheden
  • Onze jaarresultaten
  • Ons engagement voor een gezonde en evenwichtige voeding

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling

Delhaize maakt deel uit van de internationale groep Ahold Delhaize die een strategie voor duurzame ontwikkeling voorstelt. De strategie van Delhaize is afgestemd op die van de groep en is soms nog ambitieuzer, bijvoorbeeld op het vlak van milieu.

Het opstellen van een strategie voor duurzame ontwikkeling is een lang denkproces. We hebben geluisterd naar de verwachtingen van elk van onze stakeholders en geanalyseerd op welke punten we het verschil kunnen maken. De 4 prioritaire pijlers waarop we onze inspanningen richten zijn:
  • Een gezonde en evenwichtige voeding voor onze klanten en medewerkers bevorderen
  • Drastisch het gebruik van plastic in onze rayons verminderen
  • Voedselverspilling bestrijden
  • Koolstofneutraliteit behalen tegen 2021

Onze verantwoordelijkheden

Als distributeur zijn we ons ervan bewust dat we een essentiële rol spelen in de bescherming van onze planeet en van alle mensen rondom ons. Delhaize is de verbindende schakel tussen de producenten en de consumenten. Daarom hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen worden behouden, dat de productieprocessen respectvol zijn voor de mens én de planeet en dat onze consumenten toegang hebben tot duurzame en gezonde producten. Dagelijks nemen we deze verantwoordelijkheid ter harte.

We willen voortdurend verbeteren om de huidige sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan en zo bij te dragen aan de “Sustainable Development Goals”: 17 doelstellingen van de Verenigde Naties om tegen 2030 een rechtvaardigere wereld te bereiken.

Delhaize draagt bij aan 12 SDG's, namelijk: SDG nr. 2,3,5,8,10,11,12,13,14,15,16,17 (Afbeelding).
Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan de SDG 12, 'Partnerschappen om doelen te kunnen bereiken’, door samen te werken met vele partners, enerzijds internationaal: En anderzijds Belgisch: Een ander voorbeeld is de SDG 11 'Duurzame steden en gemeenschappen' via onze stadsmoestuin, een moestuin midden in de stad, gelegen op het dak van de Delhaize Boondael in Brussel. Je kunt in de winkel verse en lokale producten uit de moestuin kopen, deelnemen aan diverse workshops om duurzame teelt te ontdekken en veel tips krijgen om met jouw eigen moestuin te starten en deze te onderhouden!

Onze jaarresultaten

Elk jaar presenteert Delhaize haar resultaten visueel. Je kunt ze hier vinden: Onze duurzaamheidsfactsheet:

Ons engagement voor een gezonde en evenwichtigere voeding

Een gezonde voeding vermindert het risico op chronische ziekten en draagt bij aan een dynamische en energieke samenleving. Het is echter niet altijd gemakkelijk om gezond te eten. Delhaize engageert zich daarom om jou te helpen. Hier zijn enkele voorbeelden van onze initiatieven om de mensen in onze gemeenschappen te inspireren en te helpen om gezonder te eten. Dit alles in lijn met de Sustainable Development Goals.

Initiatieven omtrent etikettering

Om te beginnen zijn bijna alle onze huismerkproducten voorzien van een Nutri-Score, een logo dat de voedingsinformatie samenvat. Twee producten vergelijken was nog nooit zo eenvoudig! Delhaize was de eerste retailer in Belgie die dit initiatief lanceerde sinds augustus 2018. We zijn ook de enige retailer die deze Nutri-Score niet enkel op de verpakking en digitaal ter beschikking stelt maar ook op het prijsetiket in de winkel!

Nutri-Score geniet ook de voorkeur van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Lees hier meer over.

Sinds 2014 kan je bijkomend ook het ‘’extra label’’ vinden op onze huismerken. Op de achterkant bij de nutritionele tabel wordt ook steeds de informatie per portie meegegeven.

 

Initiatieven omtrent productverbetering

Regelmatig herformuleert Delhaize haar recepten om minder gesuikerde of minder gezouten producten te maken, maar toch dezelfde smaak te behouden. Elk jaar worden 1500 producten opnieuw geformuleerd en verbeterd! Smaakpanels bewaken of alles lekker blijft natuurlijk. Voortaan kun je bijvoorbeeld onze ontbijtgranen met 10% minder suiker testen of ons brood met 25% minder zout.

Bij de selectie van producten en bij het herformuleren wordt er, samen met onze huismerk leveranciers, ook gekeken naar de portiegrootte en de samenstelling. De vraag kan bijvoorbeeld gesteld worden of er voldoende groenten in een bereide maaltijd zijn voorzien.

Ook in ons Delhaize Magazine wordt de nutritionele informatie per portie weergegeven en zelfs de nutri-score per 100 g.

Delhaize heeft uiteraard het engagement aangegaan om het convenant evenwichtige voeding te onderschrijven. Via deze link kan u ook voorbeelden zoeken specifiek van Delhaize.

Het aanbod aan voedingsproducten op de Belgische markt is evenwichtiger dan 5 jaar geleden. Lees hier meer over.


Jong geleerd is oud gedaan

Ook in campagnes voor het grote publiek proberen we gezond en evenwichtig eten te bevorderen. Herinner je je onze campagne van de tovergroentjes en de Vitaminis-knuffeldiertjes nog? Ook onze ‘back to life’ campagne zorgde Delhaize ervoor dat eten niet enkel evenwichtiger wordt, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Tijdens de maand september in 2019 kregen producten met een nutri-score A en B tot 50% korting.

Goed eten is iets wat je al jong aanleert! Om lagereschoolkinderen het belang van fruit en groenten bij te brengen, ontwikkelde Delhaize het GoodCook-project in samenwerking met GoodPlanet Belgium. Dit project wil kinderen op een ludieke manier kennis laten maken met gezond eten via lokale en seizoensgebonden groenten. Sinds 2017 organiseren we ‘GoodCook ‘workshops voor zo'n 20.120 schoolkinderen van 8 tot 12 jaar.
 

Wil je jouw klassen van het 4de tot het 6de leerjaar (lager onderwijs) laten inschrijven voor de GoodCook-workshops? Je kunt het inschijvingsformulier hier vinden.

Delhaize verdeelt ook gratis fruit voor kinderen in sommige van haar winkels. Wist je dat het aanbevolen is om 200g fruit per dag te eten voor een kind vanaf 9 jaar?

Daarnaast neemt Delhaize neemt deel aan het project ‘Snack & Chill’, waarbij secundaire scholen die gezonde tussendoortjes willen aanbieden aan hun leerlingen zich kunnen inschrijven. Dit project van het Vlaams Instituut Gezond Leven en partners brengt fruit, groenten en water met een smaakje op school voor een lage prijs, in een gezellig kader.

De basis voor een gezond leven wordt reeds op jonge leeftijd gelegd, onder meer met een evenwichtig voedingspatroon. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing lanceerde Fevia samen met UBA en COMEOS de Belgian Pledge, een vrijwillig initiatief rond verantwoorde marketing gericht op kinderen. De ondertekenaars, waaronder Delhaize, van de Belgian Pledge nemen het engagement om geen reclame te maken gericht op kinderen onder 12 jaar, tenzij voor voedingsmiddelen en dranken die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria. Dit engagement geldt zowel voor reclame op basisscholen als voor reclame op TV, op de radio, in de geschreven pers als op het internet. Onafhankelijke partners controleren bovendien de naleving van de engagementen.

Meer informatie over de Belgian Pledge vindt u op www.belgianpledge.be.