Overslaan
Delhaize logo

Welkom

Naar mijn profiel
0

Help de bevolking van Marokko en het Rode Kruis door je SuperPlus-punten in te wisselen!Meer info

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

De voedingsindustrie veroorzaakt veel broeikasgassen, maar dit biedt ook kansen voor verbetering en samenwerking. Delhaize wil actief bijdragen aan een duurzame planeet. In het kader van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) streeft Delhaize naar een vermindering van 45% van de broeikasgasuitstoot in de toeleveringsketen tegen 2030, in vergelijking met 2018. De samenwerking met leveranciers is essentieel om individuele klimaatdoelen vast te stellen en jaarlijks de voortgang te rapporteren. Leer er hier alles over.

Bij Delhaize is duurzaam ondernemen een onderdeel van de dagelijkse werking van ons bedrijf. We doen er alles aan om – naast onze commerciële missie – mens en natuur op de eerste plaats te zetten én te houden. Lees er hier alles over.

The food industry is responsible for a significant portion of global greenhouse gas emissions, but this also presents opportunities for improvement and collaboration. Delhaize aims to actively contribute to a sustainable planet. As part of the Science Based Targets initiative (SBTi), Delhaize strives to reduce greenhouse gas emissions in its supply chain by 45% by 2030, compared to 2018 levels. The collaboration with suppliers is essential for establishing individual climate goals and reporting on progress annually. Learn more about it here.