Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 21 september 2020


Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA (‘Delhaize’) neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Delhaize uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u deze website bezoekt, op de website shopt en/of uw SuperPluskaart gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

U kunt deze privacyverklaring op verschillende manieren lezen. Wenst u een uitgebreide uitleg over hoe Delhaize persoonsgegevens verwerkt, lees dan deze verklaring vanaf hoofdstuk 1. Wenst u beter te begrijpen hoe Delhaize een bepaalde verwerking van persoonsgegevens organiseert, ga dan onmiddellijk naar hoofdstuk 10. Daar vindt u precieze informatie per categorie van verwerkingsactiviteiten.

We kunnen deze privacyverklaring samenvatten in de volgende 6 punten

  • Delhaize verwerkt voornamelijk uw identificatie- en/of contactgegevens om uw bestellingen klaar te zetten en/of te leveren (indien u online bestelt), in het kader van ons getrouwheidsprogramma om u getrouwheidspunten en gerichte communicatie en promoties te verstrekken (als u een SuperPlus kaart heeft die geregistreerd werd en dat u personalisatie aanvaard heeft), en voor gerechtvaardigde doeleinden (zoals het opmaken van statistieken en ter bestrijding van fraude);
  • Indien u een SuperPlus kaart gebruikt, en indien u uw toestemming daartoe heeft gegeven, worden uw aankopen geanalyseerd om u de meest relevante aanbiedingen aan te bieden.
  • Uiteraard kan u ook steeds anoniem shoppen in onze winkels. Het is niet verplicht een SuperPlus kaart te gebruiken. Bepaalde aanbiedingen en voordelen zijn echter enkel beschikbaar voor SuperPlus kaarthouders, en gepersonaliseerde aanbiedingen zijn enkel gestuurd naar klanten die hun toestemming hebben gegeven voor personalisatie;
  • Uw identificatie en contactgegevens worden onder GEEN beding met derde partijen gedeeld voor commerciële doeleinden. Als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van partners, worden deze via ons naar u toegestuurd;
  • Uw persoonsgegegevens worden in principe binnen de EU bewaard. Indien wij samenwerken met dienstverleners gevestigd buiten de EU, hebben we de nodige waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op gepaste wijze beveiligen en u steeds uw rechten kunt uitoefenen;
  • U kunt uw rechten uitoefenen door in te loggen met uw digitaal account, daar kunt u uw gegevens inzien, verbeteren of uitschrijven/inschrijven van onze elektronische marketingcommunicatie en onze gepersonaliseerde aanbiedingen. U kunt ook steeds terecht bij onze klantendienst om uw rechten uit te oefenen.


Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via klantendienst@delhaize.be.