Delhaize logo

undefined

Categorieën

Thema's

Sluiten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 21 september 2020


Delhaize Le Lion/De Leeuw Comm. VA (‘Delhaize’) neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Delhaize uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u deze website bezoekt, op de website shopt en/of uw SuperPluskaart gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

U kunt deze privacyverklaring op verschillende manieren lezen. Wenst u een uitgebreide uitleg over hoe Delhaize persoonsgegevens verwerkt, lees dan deze verklaring vanaf hoofdstuk 1. Wenst u beter te begrijpen hoe Delhaize een bepaalde verwerking van persoonsgegevens organiseert, ga dan onmiddellijk naar hoofdstuk 10. Daar vindt u precieze informatie per categorie van verwerkingsactiviteiten.

We kunnen deze privacyverklaring samenvatten in de volgende 6 punten

  • Delhaize verwerkt voornamelijk uw identificatie- en/of contactgegevens om uw bestellingen klaar te zetten en/of te leveren (indien u online bestelt), in het kader van ons getrouwheidsprogramma om u getrouwheidspunten en gerichte communicatie en promoties te verstrekken (als u een SuperPlus kaart heeft die geregistreerd werd en dat u personalisatie aanvaard heeft), en voor gerechtvaardigde doeleinden (zoals het opmaken van statistieken en ter bestrijding van fraude);
  • Indien u een SuperPlus kaart gebruikt, en indien u uw toestemming daartoe heeft gegeven, worden uw aankopen geanalyseerd om u de meest relevante aanbiedingen aan te bieden.
  • Uiteraard kan u ook steeds anoniem shoppen in onze winkels. Het is niet verplicht een SuperPlus kaart te gebruiken. Bepaalde aanbiedingen en voordelen zijn echter enkel beschikbaar voor SuperPlus kaarthouders, en gepersonaliseerde aanbiedingen zijn enkel gestuurd naar klanten die hun toestemming hebben gegeven voor personalisatie;
  • Uw identificatie en contactgegevens worden onder GEEN beding met derde partijen gedeeld voor commerciële doeleinden. Als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van partners, worden deze via ons naar u toegestuurd;
  • Uw persoonsgegegevens worden in principe binnen de EU bewaard. Indien wij samenwerken met dienstverleners gevestigd buiten de EU, hebben we de nodige waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op gepaste wijze beveiligen en u steeds uw rechten kunt uitoefenen;
  • U kunt uw rechten uitoefenen door in te loggen met uw digitaal account, daar kunt u uw gegevens inzien, verbeteren of uitschrijven/inschrijven van onze elektronische marketingcommunicatie en onze gepersonaliseerde aanbiedingen. U kunt ook steeds terecht bij onze klantendienst om uw rechten uit te oefenen.


Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via klantendienst@delhaize.be.

7. Uw rechten

Bij Delhaize streven wij naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u herinneren aan het bestaan van uw rechten in de hierna volgende secties.

Delhaize verbindt zich ertoe onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot een van onderstaande rechten te antwoorden op uw verzoek. Uw verzoek wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat uw aanvraag compleet is, dit houdt ook in dat wij van u een identiteitsbewijs verkregen hebben overeenkomstig de hierna beschreven procedure, of dat wij op een andere manier zekerheid hebben gekregen van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden verlengd worden. In dat geval stellen wij u in elk geval zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek in kennis van dergelijke verlenging.

10. Meer precieze uitleg over verwerkingen

Delhaize verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Indien u bijvoorbeeld een Plus-kaart heeft, deelneemt aan wedstrijden, online shopt, tevredenheidsenquêtes invult of onze app gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Welke gegevens wij bijhouden, op welke wettelijke basis, waarvoor wij die gebruiken en hoelang, wordt u in de volgende secties uitgelegd. Ook informeren wij u over mogelijke doorgiften buiten de Europese Unie.