• Iedere donderdag nieuwe promoties
  • Jouw boodschappen, altijd en overal
  • Gratis ophalen in de winkel vanaf €150
  • Bezorgd tot aan je voordeur van 7u tot 21u
  • Gepersonaliseerde voordelen met je SuperPlus-kaart
  • Mijn snelshopping
  • Mijn lijsten  

Delhaize lanceert voedselrecuperatieproject in al haar 22 supermarkten in Brussel

Delhaize wil tegen 2020 100 % van haar onverkochte voedingsproducten schenken aan sociale verenigingen

Brussel, 3 mei 2016. Delhaize wil haar voortrekkersrol in het aanpakken van voedselverspilling nog verder versterken. Al meer dan 20 jaar werkt Delhaize op nationaal, regionaal en lokaal niveau samen met de Voedselbanken en andere verenigingen om zo onverkochte voedingswaren te herverdelen onder hulpbehoevende doelgroepen. Vandaar dat ze vandaag in aanwezigheid van Brussels Minister van Leefmilieu Céline Fremault kan aankondigen dat tegen de zomer alle 22 supermarkten in Brussel zullen deelnemen aan dit project. Delhaize wil nog verder gaan in dit engagement en heeft de ambitie om tegen 2020 alle producten die nog consumeerbaar maar niet verkocht zijn, te doneren aan sociale organisaties.

Pioniersrol

Het tegengaan van voedselverspilling staat al jaren hoog op de agenda van Delhaize. En dat is meer dan ooit noodzakelijk want in België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoedegrens. Meer dan 130 000 mensen klopten in 2015 aan bij de Voedselbanken voor voedselpakketten. Naast de structurele samenwerking met de Voedselbanken en de jaarlijkse voedselinzamelactie in de winkels, werkt Delhaize sinds 2012 samen met lokale organisaties om vooral verse producten vanuit de supermarkten te herverdelen.

De Delhaize supermarkt Veeweyde was de eerste supermarkt in België waar dit project werd getest. Vier jaar na datum werkt deze supermarkt nog altijd samen met het Atelier Groot Eiland en kunnen we aankondigen dat tegen de zomer alle 22 supermarkten van Delhaize in Brussel zullen ingeschakeld worden in dit project. Enkel al in deze Brusselse supermarkten kunnen we zo tot 800 ton aan voedselverspilling vermijden per jaar.
 

Delhaize is trots dat we vandaag in de aanwezigheid van Brussels Minister van Leefmilieu Céline Frémault de volledige uitbreiding van dit project in Brussel kunnen aankondigen. In de strijd tegen voedselverspilling moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en ik ben dan ook blij dat Delhaize hier het voortouw kan nemen”, zegt Denis Knoops, CEO van Delhaize België.

De Good Food-strategie werd gelanceerd in januari 2016 en heeft o.a. als prioriteit om voedselverspilling tegen te gaan. Tegen 2020 willen we dit verminderen met 30%. Het doel van de strategie is dat alle supermarkten van Brussel samenwerken met minstens één vereniging die aan voedselhulp doe om onverkochte producten op te halen. Dit zeer concrete engagement van Delhaize voor het hergebruik van onverkochte voeding, waaraan haar 22 Brusselse winkels deelnemen, is een uitstekend signaal en andere bedrijven zullen niet willen onderdoen”, legt Céline Fremault, Brussels Minister van Leefmilieu, uit.

Het project wordt nu al in 19 supermarkten in Brussel toegepast, Veel van onze zelfstandige Delhaizewinkels (AD Delhaize en Proxy Delhaize) hebben gelijkaardige initiatieven. Concreet kunnen drie producttypes door de organisaties worden afgehaald: verse producten in snelverkoop, onverkocht vers brood en droge voeding waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is overschreden. Op die manier worden dagelijks 19 sociale verenigingen geholpen. Dankzij dit initiatief krijgen onverkochte etenswaren een nieuwe, sociale bestemming en kunnen er tot 150 maaltijden per dag per supermarkt worden aangeboden aan hulpbehoevende personen.

Aangezien voedselveiligheid prioritair is voor Delhaize, zijn er strikte procedures die de afhaling van etenswaren regelen, in het bijzonder van de producten in snelverkoop. Daarom zullen enkel de producten van de lijst die Delhaize heeft opgesteld in samenspraak met het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) kunnen worden afgehaald. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, worden door onze medewerkers dagelijks uit de rekken gehaald en mogen in geen geval worden meegenomen.

Win-win voor iedereen

Dankzij deze samenwerking die voor alle partijen een meerwaarde biedt, neemt Delhaize haar verantwoordelijkheid op maatschappelijk vlak. De winkels kunnen namelijk op een verantwoorde manier hun onverkochte goederen van de hand doen en ze helpen de liefdadigheidsorganisaties om hun voorraad voedingswaren aan te vullen. Voor liefdadigheidsorganisaties is dit een eenvoudige en veilige manier om voedsel te recupereren en de minderbedeelden het hele jaar door maaltijden aan te bieden.

Alle maatregelen en acties die Delhaize neemt binnen haar strijd tegen voedselverspilling kaderen binnen één grote ambitie: tegen 2020 100% van haar doneerbare goederen (onverkochte maar nog consumeerbare producten) verdelen aan verenigingen.

Contact

Roel Dekelver
External Communications Manager Delhaize België
rdekelver@delhaize.be
Tel.: +32 (0)2 412 21 11

Karima Ghozzi
Communications Manager Delhaize België
kghozzi@delhaize.be
Tel.: +32 (0)2 412 21 11

Toevoegen aan de lijst
U lijkt nog geen boodschappenlijst te hebben. Klik op de knop onderaan om een nieuwe lijst aan te maken.
Dit product werd al toegevoegd aan deze lijst.
Het product is toegevoegd aan de lijst