• Onze winkels
 • Taalkiezer
  NL
  • FR

Wat is Fairtrade?

Fairtrade is een alternatieve manier van handeldrijven voor kleinschalige boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Door te voldoen aan de Fairtradecriteria en hun producten te verkopen aan een eerlijke prijs, zien boeren hun inkomen stijgen en kunnen ze zelf hun toekomst in handen nemen. Een vorm van ontwikkelingssamenwerking dus die gestoeld is op handel: trade not aid.

Waarom is fairtrade noodzakelijk?

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Naast kleinschalige boeren komen ook plantages voor een aantal producten in aanmerking voor certificatie: de standaarden van Fairtrade zijn dan gericht op een beter bestaan voor de arbeiders.

Plantagewerk kenmerkt zich nog vaak door te lage lonen en slechte werkomstandigheden, terwijl vakbonden op afstand worden gehouden. Het meest kwetsbaar zijn werkers zonder vast contract: seizoenarbeiders en andere tijdelijke arbeidskrachten.

Hoe werkt fairtrade?

Samenwerken in coöperaties

Een belangrijke eerste stap is dat kleine boeren zich organiseren. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in technische ondersteuning en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Daarom is de belangrijkste voorwaarde van Fairtrade dat boeren samenwerken in coöperaties. Inmiddels zijn er wereldwijd 1149 boerencoöperaties aangesloten bij Fairtrade.

Eerlijke en duurzame voorwaarden

Ex- en importeurs kopen de producten van de boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet een Fairtradeproduct voldoen?

Een Fairtradeproduct is een product dat zowel tijdens de productie als tijdens de hele keten van de producent tot bij de consument moet voldoen aan een aantal criteria. Tijdens de productie gaat er veel aandacht naar ecologische en sociale normen.

 • Op ecologisch vlak geldt geen gebruik van gevaarlijke pesticides, een duurzaam beheer van het afval, het water en de bodem en verschillende stimulansen om te werken op een biologische manier.
   
 • Op sociaal vlak geldt dat de boeren zich moeten verenigen in coöperaties waarbij elke boer mee beslist over het gebruik van de premie die Fairtrade toekent. Dit moet op een democratische manier gebeuren. Verder zijn er regels over contracten voor arbeiders, hun verlofregeling, bescherming tegen gevaarlijk werk en een verbod op kinderarbeid. Allemaal logische regels voor Europese landen, maar zeker niet vanzelfsprekend voor ontwikkelingslanden.
   
 • Van zodra het product verkocht wordt, gelden er een lange lijst economische criteria zoals het recht op een minimumprijs voor de boer, het recht op voorfinanciering zodat de boer de nodige investeringen kan doen voor zijn productie en de betaling van een premie bovenop de minimumprijs die gebruikt wordt voor gemeenschapsprojecten.

Wat is het voordeel voor de klant?

Voor de klant heeft een Fairtradeproduct verschillende voordelen:

 • Omdat boeren er een betere prijs voor krijgen, kan hij er een goed product van maken en zijn het uiteindelijk zeer kwalitatieve producten.
 • Ze zijn geproduceerd op een ecologisch duurzame manier en dragen vaak ook het biolabel.
 • Ze zijn soms exotisch waardoor ze je iets nieuws laten ontdekken. Je kan er zeker van zijn dat voor dat product de boer en zijn gezin een correcte vergoeding hebben gekregen.
 • Door gewoon je dagelijkse producten te kopen, draag je dus bij aan een mooie toekomst voor boeren in het Zuiden.

Hoe zit het met de prijs?

De prijs en premie die betaald worden aan de boer aan het begin van de keten, zijn slechts een klein deeltje van de finale prijs in de winkel. Een Fairtradeproduct hoeft dus niet noodzakelijk duurder te zijn dan een ander product. Zo vind je Fairtradebananen vaak aan dezelfde prijs als bananen van het merk Chiquita. Ook voor koffie hoef je niet voor de duurste te gaan om toch Fairtrade te kopen.

Zijn Fairtradeproducten bio?

De ecologische criteria in het Fairtrade lastenboek zijn zeer streng. Ze vermelden een lange lijst van pesticides die niet gebruikt mogen worden. Ze zetten standaarden voor de behandeling van afval, het gebruik van water en de behandeling van de bodem. Het gebruik van GGO’s is verboden en er moet een milieuplan opgesteld en uitgevoerd worden om de impact op het klimaat zo klein mogelijk te maken. Dit alles gaat in de richting van biologische landbouw waardoor het voor veel boeren nog maar een kleine stap is om zich ook biologisch te laten certificeren. Momenteel heeft 56% van de Fairtradeboeren ook een bio certificatie. Fairtrade moedigt dit verder aan door een hogere minimumprijs en de mogelijkheid om de premie te investeren in een switch naar bio.

Ontdek het Fairtrade gamma van Delhaize >

Nog meer inspiratie ...

Toevoegen aan de lijst
U lijkt nog geen boodschappenlijst te hebben. Klik op de knop onderaan om een nieuwe lijst aan te maken.
Dit product werd al toegevoegd aan deze lijst.
Het product is toegevoegd aan de lijst